محلول استاندارد کروم مرک کد 1197790500

تومان

شناسه محصول: 1197790500. دسته: .

Product Description

محلول استاندارد کروم مرک کد 1197790500 در بسته بندی500 میلی لیتری و با مشخصات زیر :

1197790500 | Chromium standard solution

traceable to SRM from NIST Cr(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Cr Certipur®

Density 1.015 g/cm3 (20 °C) pH value 0.5 (H₂O, 20 °C)

لینک محصول در سایت مرک