پارا آنزالدهید کد 104801000

پارا آنزالدهید کد ۱۰۴۸۰۱۰۰۰

تومان

شناسه محصول: 104801000. دسته: .

Product Description

پارا آنزالدهید کد ۱۰۴۸۰۱۰۰۰   آکروس در بسته بندی ۱۰۰ گرمی و با مشخصات زیر :

ACROS

Product Number 104801000

p-Anisaldehyde, 99+%

CAS Number 123-11-5

Synonyms 4-Methoxybenzaldehyde

MERCK CAT.NO 822314

نام های دیگر : ۴-متوکسی بنزالدهید