پروپیل آمین هیدروکلراید

پروپیل آمین هیدروکلراید کد ۲۴۲۵۴۳-۲۵G

تومان

شناسه محصول: 242543-25G. دسته: .

Product Description

پروپیل آمین هیدروکلراید کد ۲۴۲۵۴۳-۲۵G سیگما آلدریچ در بسته بندی ۲۵ گرمی و با مشخصات زیر :

۲۴۲۵۴۳

Propylamine hydrochloride ≥۹۹%

Synonym: 1-Aminopropane hydrochloride

CAS Number 556-53-6

Linear Formula CH3CH2CH2NH2·HCl

لینک محصول در سایت سیگما آلدریچ