2-آمینوفنول کد 104261000

۲-آمینوفنول کد ۱۰۴۲۶۱۰۰۰

تومان

شناسه محصول: 104261000. دسته: .

Product Description

۲-آمینوفنول کد  ۱۰۴۲۶۱۰۰۰   آکروس در بسته بندی ۱۰۰ گرمی و با مشخصات زیر :

ACROS

Product Number 104261000

۲-Aminophenol, 99%

CAS Number 95-55-6

Synonyms  ۲-Amino-1-hydroxybenzene,o-Hydroxyaniline

MERCK CAT.NO 800419

نام های دیگر : ۲-آمینو-۱-هیدروکسی بنزن / ارتو هیدروکسی آنیلین