3-آمینو-2-کلروپیریدین کد 103420100

۳-آمینو-۲-کلروپیریدین کد ۱۰۳۴۲۰۱۰۰

تومان

شناسه محصول: 103420100. دسته: .

Product Description

۳-آمینو-۲-کلروپیریدین کد ۱۰۳۴۲۰۱۰۰ آکروس در بسته بندی ۱۰ گرمی و با مشخصات زیر :

ACROS

Product Number 103420100

۳-Amino-2-chloropyridine, 96%

CAS Number 6298-19-7

MERCK CAT.NO 802200

۳-آمینو-۲-کلروپیریدین کد ۱۰۳۴۲۰۱۰۰