3-بنزیل اکسی بنزالدهید کد 106070050

۳-بنزیل اکسی بنزالدهید کد ۱۰۶۰۷۰۰۵۰

تومان

شناسه محصول: 106070050. دسته: .

Product Description

۳-بنزیل اکسی بنزالدهید کد ۱۰۶۰۷۰۰۵۰   آکروس در بسته بندی ۵ گرمی و با مشخصات زیر :

ACROS

Product Number 106070050

۳-Benzyloxybenzaldehyde, 98%

CAS Number 1700-37-4

MERCK CAT.NO 816115